Corona richtlijnen voor bezoekers

Home > Vereniging > Corona richtlijnen voor de bezoekers

Corona richtlijnen voor de bezoekers

Vovero volgt de richtlijnen van het RIVM, de protocollen van de Nevobo en de Gemeente Rotterdam (Sportbedrijf Rotterdam en Sportsupport). Bezoek je als speler (tegenstander) of toeschouwer onze accommodatie 'De Rozenburcht' lees dan even de onderstaande informatie. Maar het belangrijkste blijft: heb je klachten? Blijf thuis!

Looproute
In de Rozenburcht zijn met pijlen en bordjes de looplijnen aangegeven. Op de plattegrond vind je jouw looproute. (zie hieronder). Ook in de zaal zijn op wedstrijddagen looproutes aangegeven.

Ook zijn er desinfecterende middelen beschikbaar gesteld die gebruikt moeten worden bij het betreden en verlaten van de accommodatie. Ook wordt het dragen van een mondkapje ten zeerste aangeraden in de Rozenburcht met uitzondering van de sportzaal.

Kantine, tribune en wachtruimte
De kantine is gesloten. De tribune is alleen beschikbaar voor rijders, begeleiders en spelers op wedstrijddagen. Hou hier onderling 1,5 meter afstand. Op trainingsavonden is de tribune gesloten.
 

In de ruimte van de kantine en op de tribune wacht je totdat je wedstrijd begint. Kom niet te vroeg en blijf niet te lang na je wedstrijd. De ruimte is beperkt en is vooral beschikbaar voor de spelers en hun begeleiders (coaches en rijders). Toeschouwers zijn helaas de komende drie weken niet welkom.

Is het te druk? Verlaat dan zelf de accommodatie. Vovero en de sporthalbeheerders zijn geen politieagenten.

Aanwezigen op de tribune worden niet geregistreerd, omdat dit met dit aantal personen niet hoeft. Spelers worden geregistreerd via het DWF.

In en rond het veld
In de sportzaal is alleen ruimte voor de spelende teams. Wacht totdat het veld vrij is en kom dan pas de sportzaal in. 

De sportzaal is door de tussenwand in twee ruimtes verdeeld. De seniorenteams spelen door de tussenwand gescheiden van de jeugd en er is maar één seniorenwedstrijd binnen een tijdslot.

Er is ruimte op en rond de velden voor maximaal 10 personen (spelers + coach) per team. Ben je met meer? Dan neem je plaats op de tribune.

Ben 13 jaar en ouder? Dan hou je rondom het veld 1,5 meter afstand tot spelers, coaches, trainers, tellers en scheidsrechters die ouder zijn dan 18 jaar. En verder:

  • Je gaat thuis naar het toilet en je beperkt het toiletbezoek in de sporthal.
  • Je neemt je eigen bidon mee en vult die thuis al met water.
  • Je mag niet zingen, yellen of roepen. Ook handjeklap of andere vormen van elkaar aanraken mag helaas niet. 

Bij het verlaten van het veld na een wedstrijd, gebruik je ook de looproutes (zie plattegrond hieronder). Wacht met het verlaten van de zaal tot het hele team klaar is (liefst beide teams). Wacht totdat de wedstrijd waar je langs moet lopen stil gelegd is door de scheidsrechter, zodat iedereen de 1,5 meter afstand kan waarborgen en er geen hinder ontstaat.

Na de wedstrijden wordt er 15 minuten rust gehouden voordat nieuwe teams toegelaten worden tot de sportzaal.

Omkleden en douchen
Kom omgekleed naar onze sporthal. De kleedkamers zijn open, maar er is onvoldoende ruimte om iedereen tegelijkertijd op 1,5 meter afstand om te laten kleden. Je mag met maximaal 6 personen tegelijkertijd in de kleedkamer zijn. Van het sportbedrijf mag je douchen, maar je mag GEEN douchegel en shampoo gebruiken. Vovero raadt je aan om thuis te douchen.

Hygiëne en materiaalgebruik
De ballen, het telbord, de scheidsrechterstoel en spelersbanken worden na elke wedstrijd schoongemaakt. De overige materialen zoals het net, de palen en antennes worden op een wedstrijddag één keer schoongemaakt. Bij elk veld liggen hygiënische doekjes. Voel je vrij om deze te gebruiken om onze materialen schoon te maken. Maak in ieder geval bij een veldwissel de spelersbank schoon. Dit in lijn met het Nevobo protocol. Maar in onderling overleg is het ook toegestaan om niet van veld te wisselen tussen de sets.
In de accommodatie (buiten de sportzaal) staan op verschillende plekken pompjes met hygiënische gel. Gebruik deze in ieder geval voor én na het betreden van de sportzaal.

Vul het DWF zoveel mogelijk voor aankomst in de sportzaal in. In de zaal zijn tablets beschikbaar om de eindstanden op in te vullen. Mocht je deze toch nodig hebben als uitspelende partij, maak deze dan na gebruik even schoon.

Voor meer informatie kan je de volgende protocollen en websites raadplegen:

FAQ indoor volleybal

Protocol indoor volleybal (7 oktober 2020)

Website sporthal de Rozenburcht

Aansprakelijkheid Vovero
Vovero heeft haar best gedaan om de richtlijnen zo goed mogelijk naar praktische oplossingen te vertalen. Mochten er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met het bestuur. Maar blijf vooral ook het eigen gezonde verstand gebruiken. 
Vovero kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er ondanks het handelen naar deze richtlijnen, een Covid-19 besmetting ontstaat binnen de vereniging. Wel zorgt Vovero ervoor dat er tijdens trainingsavonden en wedstrijddagen zichtbaar een Corona coördinator aanwezig is. Deze persoon heeft een oranje band met een C om de arm. Aanwijzingen van de Corona coördinatoren moeten altijd opgevolgd worden. Doe je dit niet dan wordt je opgedragen om de sportaccommodatie te verlaten. De Corona coördinatoren staan open voor feedback op naleving van de maatregelen en gaan hier serieus mee om.

Bij vragen of meldingen van leden of tegenstanders ten aanzien van Corona kan altijd contact opgenomen worden met het bestuur.

 Laatste update op deze pagina:11 november 2020