Corona richtlijnen voor leden Vovero

Home > Vereniging > Corona richtlijnen voor de Vovero leden

Corona richtlijnen voor leden Vovero

Vovero volgt de richtlijnen van het RIVM, de protocollen van de Nevobo en Sportbedrijf Rotterdam. Hier vind je de belangrijkste informatie voor het spelen van wedstrijden of het bijwonen van trainingen. 

Het allerbelangrijkste blijft: Heb je klachten? Meld dat bij je trainer en/of coach en blijf thuis! Ook bij een negatieve Corona test.

We mogen dus weer volleyballen, maar wel met de nodige regels. Het is veel informatie. Maar we hebben geprobeerd om dit zo overzichtelijk mogelijk voor jou op een rij te zetten.

 

Thuis in onze eigen accommodatie


Looproute
In de Rozenburcht zijn met pijlen en bordjes de looplijnen aangegeven. Op de plattegrond vind je jouw looproute. (zie hieronder). Die geldt op trainingsavonden én op wedstrijddagen. Op wedstrijddagen zijn in de sportzaal de looproutes ook aangegeven.

Ook zijn er desinfecterende middelen beschikbaar gesteld die gebruikt moeten worden bij het betreden en verlaten van de accommodatie. Het dragen van een mondkapje wordt meer dan dringend aangeraden in de Rozenburcht met uitzondering van de sportzaal. Ook voor onze jeugd.

Word je gebracht of opgehaald? Vraag diegene om buiten de Rozenburcht te blijven. Het aantal aanwezigen willen we zo laag mogelijk houden.

Registratie aanwezigen

De trainers registreren tijdens trainingsavonden wie er aanwezig zijn in de sportzaal. Mocht er een corona besmetting zijn binnen de vereniging dan worden deze lijsten gebruikt voor het bron -en contactonderzoek voor de GGD. Op wedstrijddagen wordt de registratie bijgehouden via het Digitaal Wedstrijd Formulier. Voor toeschouwers geldt dat er pas bij meer dan 100 personen een registratie bijgehouden wordt. Dat is dus niet in onze eigen sporthal het geval.

Veldwissel en wachtruimte
De kantine is gesloten. De tribune is alleen beschikbaar voor rijders, begeleiders en spelers op wedstrijddagen. Hou hier onderling 1,5 meter afstand. Op trainingsavonden is de tribune gesloten.
 

In de kantine en op de tribune wacht je totdat je wedstrijd of training begint. Kom niet te vroeg en blijf niet te lang na je wedstrijd of training. De trainers is gevraagd om tijdens de trainingen 5 minuten later te starten, als er sprake is van wisseling teams (donderdag 19.00 en 20.30 uur). In die 5 minuten worden de ballen gereinigd door jou en je teamgenoten. Ook verlaat je dan als team gezamenlijk via de juiste route te speelzaal.

Is het te druk? Verlaat dan zelf de accommodatie. Vovero en de sporthalbeheerders zijn geen politieagenten.

In en rond het veld
In de sportzaal is alleen ruimte voor de spelende en trainende teams. Wacht totdat het veld vrij is en kom dan pas de sportzaal in. Tijdens wedstrijden is de sportzaal door de tussenwand in twee ruimtes verdeeld. De seniorenteams spelen door de tussenwand gescheiden van de jeugd en er is maar één seniorenwedstrijd binnen een tijdslot. 


Tijdens wedstrijden is er op en rond de velden ruimte voor maximaal 10 personen (spelers + coach) per team. Ben je met meer? Dan neem je plaats op de tribune. Als teller of scheidrechter is er natuurlijk ook plek. Ben 13 jaar en ouder? Dan houd je rondom het veld 1,5 meter afstand tot spelers, coaches, trainers, tellers en scheidsrechters die ouder zijn dan 18 jaar.

  • Je gaat thuis naar het toilet en je beperkt het toiletbezoek in de sporthal.
  • Je neemt je eigen bidon mee en vult die thuis al met water.
  • Je mag niet zingen, yellen of roepen. Ook handjeklap of andere vormen van elkaar aanraken mag helaas niet.

Bij het verlaten van het veld na een wedstrijd, gebruik je ook de looproutes (zie plattegrond hieronder). Wacht met het verlaten van de zaal tot het hele team klaar is (liefst beide teams). Wacht totdat de wedstrijd waar je langs moet lopen stil gelegd is door de scheidsrechter, zodat iedereen de 1,5 meter afstand kan waarborgen en er geen hinder ontstaat.

Na de wedstrijden wordt er 15 minuten rust gehouden voordat nieuwe teams toegelaten worden tot de sportzaal

Omkleden en douchen
Kom omgekleed naar onze sporthal. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt dus ook niet douchen.

Hygiëne en materiaalgebruik
De ballen worden na elke wedstrijd en training schoongemaakt. Maak als teller en scheidsrechter na de wedstrijd ook het telbord en de scheidsrechterstoel even schoon. De overige materialen zoals het net, de palen en antennes worden op een wedstrijddag of trainingsavond één keer schoongemaakt. Bij elk veld (of in het Voverohok) liggen hygiënische doekjes. Voel je vrij om deze te gebruiken om onze materialen schoon te maken. 

Maak tijdens een wedstrijd in ieder geval bij een veldwissel de spelersbank schoon. Dit is in lijn met het Nevobo protocol. Maar in onderling overleg is het ook toegestaan om niet van veld te wisselen tussen de sets.
In de accommodatie (buiten de sportzaal) staan op verschillende plekken pompjes met hygiënische gel. Gebruik deze in ieder geval voor én na het betreden van de sportzaal.

Vul het DWF zoveel mogelijk voor aankomst in de sportzaal in. In de zaal zijn tablets beschikbaar om de eindstanden op in te vullen. Mocht je deze gebruikt hebben, maak deze dan na gebruik even schoon.

Op bezoek bij een andere vereniging

Heb je een uitwedstrijd dan gelden bovenstaande regels in de meeste gevallen ook bij andere verenigingen. Raadpleeg voordat je vertrekt de website van de andere vereniging. De Nevobo heeft elke vereniging gevraagd om de Corona richtlijnen die gelden voor de eigen accommodatie(s) goed vindbaar op de website te plaatsen. Hou verder rekening met de volgende richtlijnen vanuit Vovero:

Vervoer naar de wedstrijd
Hou bij het rijden naar een uitwedstrijd rekening met de richtlijnen voor het vervoer. Het advies hierbij is om niet-medische mondkapjes te dragen als je 13 jaar en ouder bent en in een auto van een ander huishouden mee rijdt. Neem dus een mondkapje mee en overleg met de andere inzittenden voor vertrek over het gebruik ervan. De rijder is hierbij bepalend voor de beslissing of er wel of geen mondkapjes gedragen worden. Voor de jeugd geldt dat we rijschema's opstellen. Daarbij worden maximaal 3 passagiers per auto ingedeeld om zo ruimte op de achterbank te garanderen. Uitzondering hierop is de CMV-jeugd, zij mogen met 4 passagiers weg. We gebruiken zo min mogelijk rijders (zie ook hieronder). Bent u als ouder niet ingedeeld? Ga dan ook niet mee.

Toeschouwers bij uitwedstrijd
De Nevobo heeft verenigingen gevraagd om het aantal toeschouwers van bezoekende verenigingen zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat u als ouders alleen welkom in een andere sporthal bent als u bent gevraagd om te rijden bij een jeugdwedstrijd. In alle andere gevallen is het helaas niet mogelijk om mee de sporthal in te gaan bij een uitwedstrijd. In sommige sporthallen is er zelfs geen ruimte voor rijders. Dit staat dan duidelijk in het protocol van de thuisspelende vereniging.

Voor meer informatie kan je de volgende protocollen en websites raadplegen:

FAQ indoor volleybal

Protocol indoor volleybal (7 oktober 2020)

Website sporthal de Rozenburcht


Aansprakelijkheid Vovero
Vovero heeft haar best gedaan om de richtlijnen zo goed mogelijk naar praktische oplossingen te vertalen. Mochten er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met het bestuur. Maar blijf vooral ook het eigen gezonde verstand gebruiken. Vovero kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er ondanks het handelen naar deze richtlijnen, een Covid-19 besmetting ontstaat binnen de vereniging. Wel zorgt Vovero ervoor dat er tijdens trainingsavonden en wedstrijddagen zichtbaar een Corona coördinator aanwezig is. Deze persoon heeft een oranje band met een C om de arm. Aanwijzingen van de Corona coördinatoren moeten altijd opgevolgd worden. Doe je dit niet dan wordt je opgedragen om de sportaccommodatie te verlaten. De Corona coördinatoren staan open voor feedback van leden of tegenstanders op naleving van de maatregelen en gaan hier serieus mee om.

Extra informatie trainers en coaches
We stellen bij een training of wedstrijd geen gezondheidsvragen. We vertrouwen erop dat iedereen voor zichzelf de juiste afweging maakt. Maar we vragen wel om bij klachten van luchtwegen, zoals hoesten, niezen of keelpijn niet te komen. Ook bij een eventuele negatieve Corona test. De klachten kunnen namelijk nog steeds overgedragen worden en dan moeten die leden ook getest worden. We verwachten dat trainers en coaches leden naar huis sturen die met die klachten bij de sporthal verschijnen. De Nevobo heeft als hulpmiddel een stappenplan opgesteld. over wat je moet doen bij Corona-gerelateerd klachten of Corona besmettingen in het team of de vereniging.

Registreer als trainer de aanwezigen op de registratielijsten die klaar liggen in het Voverohok. Dit is nodig voor de bron -en contactonderzoeken van de GGD. Doe dit ook bij een eventuele oefenpartij. Tijdens wedstrijden is het DWF vullen voldoende.

Hou als trainers of coaches na een training of wedstrijd toezicht op het reinigen van de materialen. Gebruik hiervoor bij de training de 5 minuten wisseltijd. Probeer ook het verlaten en betreden van de sportzaal voor jouw team in goede banen te leiden. Gebruik hierbij bij het verlaten de uitgang tegenover het zwembad i.p.v. die bij de kleedkamers. Wil iemand naar de kleedkamer, laat dan de deur achteraan de zaal gebruiken naar de kleedkamergang en NIET de deuren in het midden, omdat daar andere teams staan te wachten.

Tot slot
Vovero wil dat iedereen zich veilig voelt. Dat betekent dat het individuele belang in het geval van Corona boven het teambelang gaat. Individuele keuzes om vanwege Corona niet te spelen worden door het team en de vereniging gerespecteerd. Ook als dat betekent dat één of meerdere wedstrijden niet door kunnen gaan.

Bij vragen of meldingen van leden of tegenstanders ten aanzien van Corona kan altijd contact opgenomen worden met het bestuur.

 Laatste update op deze pagina: 11 november 2020