Privacy statement

Home > Vereniging > Privacy statement

Privacy statement

Uw privacy

Vovero is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Vovero persoonsgegevens verwerkt van leden en donateurs.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, donateurs en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De door u vrijwillig verstrekte gegevens (bv door het invullen van het inschrijfformulier) worden digitaal opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Daarnaast worden gegevens (indien noodzakelijk) verstrekt aan de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Aan andere derden wordt geen informatie verstrekt. Hierbij houdt Vovero zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is het dagelijks bestuur van Vovero. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Vovero uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Vovero persoonsgegevens van u:

Wanneer u een Vovero lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
Wanneer u ingedeeld bent voor zaaldiensten of berichtgeving over andere vereniging gerelateerde activiteiten;
Voor het indelen van (competitie)teams en trainingsgroepen;
Voor interne analyses van het ledenbestand;
E-mail

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over vereniging gerelateerde activiteiten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken door een e-mail te sturen naar de secretaris van Vovero, onder vermelding van WBP, [email protected]

Vovero houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we in dit document doorvoeren. Dit document is voor het laatst aangepast te Rozenburg op 8 april 2018.

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login