Scheidsrechters en zaaldienst

Home > Vereniging > Vrijwilligerstaken > Scheidsrechters en zaaldienst

Scheidsrechters en zaaldienst

De volgende taken vallen onder het gebied van scheidsrechters en zaaldienst:

• Scheidsrechters opleiden en begeleiden
    September: 4 uur 
    Oktober tot en met april: 2 uur per maand 

• Tellers en zaalwacht opleiden en begeleiden 
    September: 4 uur
    Oktober tot en met april: 2 uur per maand  

• Zaaldienst indelen
    Gemiddeld 4 uur per maand
    september tot en met april

Scheidsrechters opleiden en begeleiden

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van onze scheidsrechters. Je zorgt ervoor dat scheidsrechters goed worden opgeleid. Bij voorkeur ga je ook naar bijeenkomsten voor scheidsrechters in de regio.

Je organiseert en verzorgt praktijkcursussen voor (aankomende) scheidsrechters. Alle leden vanaf 16 jaar worden geactiveerd om de online scheidsrechters toets uit te voeren, na het volgen van een praktijkcursus. Als de leden de licentie voor scheidsrechters hebben behaald, ontvangen zij een fluitje van de vereniging. Door middel van het bieden van herhalingscursussen, aansluitend op de behoefte van de leden, wordt het niveau van de scheidsrechters gewaarborgd. Je inventariseert ook of er leden zijn die de wens hebben vaker te fluiten en/of op een hoger niveau te komen.

Je beoordeelt jaarlijks het niveau van de scheidsrechters om individueel bij te kunnen sturen op de kwaliteit van onze scheidsrechters. Zo kan er ook bepaald worden op welk niveau de leden ingedeeld kunnen worden voor hun fluitbeurt. Hiervoor bezoek je regelmatig thuiswedstrijden en beoordeel je daarbij de scheidsrechters via een standaard beoordelingsformulier.

Alle spelregels zijn vindbaar voor de leden en wijzigingen in de spelregels worden ieder jaar gedeeld met alle leden met een scheidsrechterslicentie. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden via de website en/of door een mail rond te sturen aan alle leden met een licentie.

Tellers en zaalwacht opleiden en begeleiden

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van de tellers en zaalwacht bij onze thuiswedstrijden.

Je verzorgt voor de start van de wedstrijden een korte uitleg bij elk jeugdteam (eventueel in samenwerking met de trainer) over het tellen bij wedstrijden. Daarbij wordt gestimuleerd dat jeugdleden elkaar helpen, zodat ervaring sneller over gedragen wordt. Wanneer blijkt dat sommige jeugdleden hun telbeurt niet nakomen, dan benader je hen of te vragen waarom ze er nooit zijn. Waar nodig ondersteun je hen de eerste keer bij het tellen of regel je dat er een ervaren teller naast zit.

Daarnaast vraag je aan het begin van het seizoen bij de seniorenteams voor aandacht voor de zaaldiensten. Hierbij geef je aan dat de taken van de zaaldienst o.a. zijn:
  • Het op de juiste hoogte hangen van de volleybalnetten;
  • Het plaatsen van de scheidsrechtersstoelen en de telborden;
  • Het ontvangen van de bezoekende teams;
  • Het wijzen van de bezoekende teams naar de juiste kleedkamer en het juiste speelveld;
  • Het ontvangen van de tellers en scheidsrechters. Hierbij wordt ook de aanwezigheid van deze personen gecontroleerd.

Tijdens de eerste keer zaaldienst, zorg je voor begeleiding en waar nodig of gewenst, kan de begeleiding langer geboden worden. Regelmatig ben je aanwezig tijdens thuiswedstrijden om te kijken of teams de zaaldienst goed uitvoeren. 

Zaaldienst indelen

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het indelen van de zaaldienst. Dit betekent dat je het zaaldienstschema maakt voor tel-en fluitbeurten en de zaalwacht (ophangen en opruimen velden) voor onze thuiswedstrijden.

Het schema wordt opgesteld aan de hand van het volgende:

  • Alle (jeugd)leden worden ingedeeld voor één of meerdere telbeurten bij de thuiswedstrijden.
  • Alle leden met een scheidsrechterslicentie worden gelijkwaardig ingedeeld voor één of meerdere fluitbeurten bij de thuiswedstrijden.
  • Alle seniorenteams worden ingedeeld voor het vervullen van de zaalwacht.

De indeling van de zaaldiensten publiceer je op de website in samenwerking met de vrijwilligers van de website. Hierbij worden de AVG richtlijnen gehandhaafd. Soms is de communicatie direct naar betrokken leden via e-mail en app.

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login