Huisreglement omtrent media

Home > Vereniging > Huisreglement omtrent media

Huisreglement omtrent media

Sociale media zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook, YouTube en Instagram bieden de mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze vereniging. Daarnaast kan het een positieve bijdrage leveren voor het imago van onze club.

Het is belangrijk te weten dat je met berichten op sociale media (onbewust) het imago ook kunt schaden. Vovero vertrouwt erop dat de gebruikers van sociale media en beheerders van de sociale media accounts van Vovero verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft deze gedragscode opgezet om hier richtlijnen voor te bieden. 

Algemene uitgangspunten 

 1. Als volleybal vereniging zien we de meerwaarde van sociale media en vinden we het belangrijk deel te nemen in de online conversaties.
 2. Vovero wijst zijn leden en beheerders van de sociale media accounts op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van sociale media.

Sociale media voor de vereniging 

 1. De sociale media accounts van Vovero mogen worden ingezet om kennis en informatie te delen met onze leden en andere geïnteresseerden.
 2. Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.
 3. Het is niet toegestaan seksistische of racistische of anderszins beledigende uitingen te publiceren.
 4. Bij twijfel of informatie juist is wordt dit eerst gecontroleerd bij de betreffende perso(o)n(en) zelf voordat gepubliceerd wordt.
 5. Het is belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat de gepubliceerde berichten voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van een bericht.
 6. In geval een online discussie dreigt te ontsporen, zulks ter beoordeling van de accountbeheerder, dient de accountbeheerder contact op te nemen met het bestuur van Vovero.
 7. De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op het internet.
 8. Indien er onverhoopt een foutief bericht worden geplaatst, geef deze fout dan toe en bied excuses aan wanneer nodig.
 9. Spreek respectvol over andere mensen en organisaties.
 10. Respecteer copyright. Gebruik geen logo's, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming als dat nodig is.
 11. Controleer reacties van de volgers en zorg ervoor dat ze net zo correct en respectvol zijn als je eigen bijdrage.
 12. Plaats geen dingen waardoor je zelf of onze vereniging in verlegenheid kan worden gebracht.
 13. Plaats niet zonder meer foto’s van een individu, vraag eerst om toestemming aan hem of haar. Plaats bij voorkeur groepsfoto’s; hier is geen toestemming voor benodigd.
 14. Mocht iemand bezwaar maken bij de beheerder tegen het gebruik van een afbeelding dan wordt de betreffende persoon wordt indien mogelijk onherkenbaar gemaakt. Is dit niet mogelijk dan wordt de gehele afbeelding onverwijld verwijderd.
 15. 15. Het delen van persoonlijke informatie als adressen, telefoonnummers en/of e-mailadressen via sociale media is niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn algemene Vovero e-mail adressen van bestuursleden.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Vovero op 12 september 2013

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login