Over Vovero

Home > Vereniging > Over Vovero

Geschiedenis van Vovero

Volleybal Vereniging Rozenburg is opgericht op 6 januari 1961 als afsplitsing van de gymnastiekvereniging M.A.A.S.. Rond 1965 begon de vereniging deel uit te maken van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo), destijds met 6 dames- en 4 herenteams, aangevuld met een jongensteam. Tijdens de bouw van sporthal De Rozet was het voor Vovero als kleine zelfstandige vereniging niet mogelijk om in de sporthal terecht te komen (te weinig geld, slechts 3 bestuursleden). Om die redenen had de vereniging zich toen rond 1971 aangesloten bij ASV INDUS. Nadat het ballen in de gloednieuwe sporthal was begonnen (met krap 2 heren- en 2 damesteams) groeide Vovero explosief. De samenwerking met INDUS werd toen in 1977 verbroken, en vanaf toen is Vovero als zelfstandige vereniging verder gegaan.

In de loop der tijd is de ledenopbouw van Vovero sterk gewijzigd. Momenteel zijn voor het seizoen 2023/2024 2 damesteams ingeschreven. Eén damesteam komt uit in de tweede klasse en één team komt uit in de derde klasse van regio Zuid. Bij de jeugd zijn 5 teams ingeschreven in diverse leeftijdscategorieën en is er een groep CMV leden die geen competitie spelen. Ook de recreatie afdeling is met 2 teams (heren en dames) in de competitie vertegenwoordigd.

Het aantal spelende leden was op 1 augustus 2023: 85.

Het bestuur van Vovero bestaat uit 7 personen die maandelijks vergaderen. Deze vergaderingen zijn voor leden van de vereniging toegankelijk. Twee maal per jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats waarbij alle leden worden geacht aanwezig te zijn.

Jaarlijks organiseert Vovero een jeugdkamp voor de jeugdleden. Dat dit kamp zeer succesvol is blijkt wel uit het feit dat het al meer dan 30 jaar op rij georganiseerd wordt en inmiddels zijn de jeugdleden van toen de kampleiding van heden.

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login