Jeugdkamp

Home > Vereniging > Vrijwilligerstaken > Jeugdkamp

Jeugdkamp

De volgende taken vallen onder het gebied van het jeugdkamp:

• Organiseren en begeleiden van het Vovero Jeugdkamp
    Voorbereiding:  gemiddeld 4 uur per maand
    april t/m augustus
    Kampweekend: vrijdag 18.00 uur tot zondag 20.00 uur
    eind augustus of begin september

Jaarlijks organiseren en begeleiden van het Vovero Jeugdkamp

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van het jeugdkamp. Je maakt onderdeel uit van de kampcommissie. Binnen deze commissie worden tijdens vergaderingen taken verdeeld. Jij neemt dus een gedeelte op je.

De kampcommissie zorgt jaarlijks voor de organisatie van het Vovero Jeugdkamp. Elke jeugdlid kan zich hiervoor inschrijven. De commissieleden huren een kamphuis en regelen de aanmelding door jeugdleden. Ook stellen zij een kampprogramma op, dat tijdens het weekend uitgevoerd wordt. Het kampprogramma bestaat uit spellen, opdrachten en tochten voor onze jeugdleden. Voor de uitvoering van het programma wordt een begroting opgesteld en worden de uitgaven voor het jeugdkamp bijgehouden. Dit gebeurt in overleg met de penningmeester. Het uitgangspunt is dat het jeugdkamp betaalbaar blijft voor de jeugd, maar ook niet een te grote kostenpost op de balans van Vovero mag zijn. Waar mogelijk wordt ook een beroep op de ouders gedaan voor bijvoorbeeld het vervoer van en naar het kamphuis.  

De organisatie van het jeugdkamp is alleen mogelijk met voldoende kampleiding. Hierbij is een goede verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke kampleiding belangrijk in verband met meegaande jongens en meiden. Het uitgangspunt is dat kampleiders binding hebben met de jeugd en meerdere vrijwilligerstaken voor de vereniging uitvoeren (of hebben uitgevoerd in het verleden).  

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login