Activiteiten en evenementen

Home > Vereniging > Vrijwilligerstaken > Activiteiten en evenementen

Activiteiten en evenementen

De volgende taken vallen onder het gebied van activiteiten en evenementen:

• Activiteiten en evenementen jaarkalender opstellen en coördineren
    Opstellen: 3 uur mei/juni 
    Coördineren: 6 uur per activiteit of evenement september t/m juni 

• Activiteiten en evenementen organiseren (en/of helpen bij) 
    10 uur per activiteit of evenement
    Periode afhankelijk van datum activiteit of evenement

Activiteiten en evenementen jaarkalender opstellen en coördineren

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van een jaarkalender voor activiteiten en evenementen.

Je coördineert de organisatie van activiteiten of evenementen. Voor de uitvoering en begeleiding van de activiteiten en evenementen zijn andere vrijwilligers gevraagd via de menukaart. Jij zorgt ervoor dat de activiteiten en evenementen verspreidt door het jaar plaats vinden. En ook dat er voldoende variatie in de soort activiteiten en evenementen is. Je helpt bij het verzinnen van activiteiten en evenementen en inventariseert de wensen van de leden op het gebied van activiteiten en evenementen.

De activiteiten en evenementen hebben als hoofddoel het zorgen voor het wij-gevoel en de binding binnen de vereniging.

Ieder volleybalseizoen worden er minimaal 2 activiteiten georganiseerd voor alle leden van de vereniging. 

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de leden van de vereniging. Je overlegt met de beheerder van de kantine en eventueel andere locaties over de mogelijkheden tot het organiseren van evenementen.

Bij elke activiteit of evenement wordt er vooraf een begroting opgesteld en ingediend bij het bestuur. Het bewaken van de kosten maakt onderdeel uit van de organisatie van een activiteit of evenement. Wanneer nodig help jij de organisator van een activiteit of evenement hierbij. 

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie omtrent het vieren van successen. Denk hierbij aan het vieren van kampioenschappen, het oproepen van leden voor (belangrijke) thuiswedstrijden en het organiseren van supporters bij belangrijke uitwedstrijden. Je zorgt in overleg met het bestuur voor een huldiging en/of presentje bij behaalde kampioenschappen en houdt hiervoor de competities in de gaten. In het geval het een jeugdteam betreft, wordt er overleg gevoerd met de jeugdcommissie.

Voor het organiseren van activiteiten rondom sinterklaas, kerst en de start en afsluiting van het seizoen, wordt er overlegd met de vrijwilliger die de jaarkalender voor toernooien opstelt en coördineert. Mogelijk kunnen activiteiten en toernooien gecombineerd worden. 

Activiteiten en evenementen organiseren (en/of helpen bij)

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het organiseren (of het helpen bij de organisatie) van een activiteit of evenement.

De activiteiten en evenementen hebben als hoofddoel het zorgen voor het wij-gevoel en de binding binnen de vereniging.

Denk hierbij aan activiteiten en evenementen voor de leden, zoals een openingsfeest, feest ter afsluiting van het seizoen of rondom de feestdagen. Verschillende teams of leeftijdscategorieën worden gemengd.

Maar ook aan activiteiten en evenementen voor oud-leden en niet-leden. Denk hierbij aan activiteiten en evenementen voor ledenwerving. Bijvoorbeeld zichtbaarheid op Koningsdag of andere dorpsactiviteiten.

Bij elke activiteit of evenement wordt er vooraf een begroting opgesteld en ingediend bij het bestuur. Het bewaken van de kosten maakt onderdeel uit van de organisatie van een activiteit of evenement. Voor het organiseren van sponsors of subsidies bij activiteiten of evenementen kan mogelijk gebruik worden gemaakt van sponsors of subsidies.

Voor de communicatie rondom de activiteit of evenement kan contact opgenomen worden met de vrijwilligers die zich bezig houden met de website en social media.  

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login