Sponsors en subsidies

Home > Vereniging > Vrijwilligerstaken > Sponsors en subsidies

Sponsors en subsidies

De volgende taken vallen onder het gebied van sponsors en subsidies:

• Subsidie en fondsen mogelijkheden zoeken
    Gemiddeld 2 uur per maand

• Sponsor aanleveren
    Gemiddeld 4 uur per sponsor

• Sponsoractie opzetten
    Gemiddeld 8 uur per actie

Subsidie en fondsen mogelijkheden zoeken

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het inventariseren van de mogelijkheden voor subsidies en fondsenwerving. Je schrijft instanties aan om in aanmerking te komen voor subsidies en fondsen. De aanvraag en afhandeling van de subsidie valt ook onder deze taak. Dit doe je natuurlijk in overleg met het bestuur, specifiek de penningmeester. 

Je houdt ook een overzicht bij met welke subsidieverleners en fondsen er aangeschreven zijn en wat de reactie daarop was. Dit wordt steeds overgedragen aan de volgende vrijwilligers. Als een subsidie is toegekend en mogelijk over x-tijd opnieuw gevraagd kan worden, dan wordt dit duidelijk in een overzicht aangegeven. 

Op dit moment zijn de volgende subsidie kansen bekend: 

  • Ieder jaar vindt er een vitaliteitsonderzoek plaats vanuit Rotterdam Sportsupport. Het invullen van een vragenlijst kan een bedrag van €10,00 per jeugdlid opleveren als Bijdrage Jeugdsport.  
  • Bij het Volkskrant donatiefonds uit Rotterdam kunnen donaties aangevraagd worden met een vooraf opgegeven doel.  
  • Bij het DeltaPORT donatiefonds kan een donatie aangevraagd worden. Dit is een éénmalig donatiebeleid, geen structurele subsidie. In 2019 heeft Vovero hier gebruik van gemaakt. 
  • ‘Kansen voor de sport’ van Rotterdam Sportsupport biedt een mogelijkheid tot bijdrage van maximaal €250,-. De bijdrageregeling is voor activiteiten rondom het werven van leden of vrijwilligers.  

Sponsor aanleveren

In deze taak ben je verantwoordelijk voor werven van minimaal één sponsor. Het werven van sponsoren kan zijn voor de vereniging, teams, materialen of toernooien en activiteiten.

Je kunt hierbij zelf met een voorstel komen, of overleggen met het bestuur op welk gebied Vovero sponsorhulp nodig heeft. 

In overleg met het bestuur kunnen er verschillende contracten opgesteld worden voor toekomstige sponsoren. Het is belangrijk om sponsoren verschillende sponsormogelijkheden te bieden en uiteindelijke doelen te vertellen om sponsoren te laten weten wat ze ervoor terug krijgen. Sponsoring kan een éénmalige uitkering zijn of voor langere tijd lopen. 

Sponsoractie opzetten

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een sponsoractie.

Je kunt hierbij zelf met een voorstel komen, of overleggen met het bestuur welke sponsoracties er mogelijk zijn.

Een sponsoractie is een éénmalige actie die geld oplevert voor de vereniging. Deze actie kan verbonden zijn aan een activiteit, evenement of toernooi. Maar kan ook op zichzelf staan.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bestaande acties of acties uit het verleden als:
- de grote clubactie
- glasvezel actie
- sponsorkliks
- taarten actie Plus

Afhankelijk van de actie worden de exacte taken bepaald. 

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login