Technische commissie (teamindelingen)

Home > Vereniging > Vrijwilligerstaken > Technische commissie (teamindelingen)

Technische commissie (teamindelingen)

De volgende taken vallen onder het gebied van de technische commissie (teamindelingen):

• Technisch commissielid zijn 
    September-februari: 3,5 uur per maand 
    April: 16 uur 
    Mei: 8 uur

Technisch commissielid zijn

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het maken van teamindelingen. Je bent lid van de technische commissie.

De technische commissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams. Om dit te bereiken dient de commissie vóór 1 mei een voorlopige teamsamenstelling op te stellen. In april inventariseert de technische commissie bij alle leden welke spelers er volgend seizoen blijven spelen en wat hun wensen zijn. Deze inventarisatie gaat schriftelijk via een formulier. Vóór 30 april heeft de commissie advies van trainers en coaches verzameld over de voorlopige teams en hun samenstelling en vindt  overleg plaats met het bestuur over de in te schrijven teams. Begin mei wordt de definitieve teamsamenstelling naar de trainers gecommuniceerd. De grote wisselingen worden daarbij specifiek benoemd. Medio mei wordt de definitieve teamsamenstelling naar alle leden gecommuniceerd.

Bij de indeling van de teams volgt de technische commissie de regels die daarvoor in het technisch beleidsplan zijn opgenomen.

De technische commissie communiceert de nieuwe teamsamenstelling naar de leden en ouders. In zijn algemeenheid geldt dat deze communicatie zoveel mogelijk per e-mail, via de nieuwsbrief of op de website zal plaatsvinden.

Wanneer spelers in een lager team worden ingedeeld, wordt daar zorgvuldig mee omgegaan. Deze spelers worden altijd voorafgaand aan de bekendmaking van de nieuwe teamsamenstelling hierover geïnformeerd. Dit wordt gedaan door de huidige trainer in samenwerking met een lid van de technische commissie.

Wanneer er algemene informatie vanuit de technische commissie gedeeld wordt, wordt dit meestal door de technische commissie zelf gedeeld. Om de informatie ook op de website beschikbaar te maken, werkt de technische commissie samen met de vrijwilligers van de website.

Wanneer er sprake is van persoonlijke aangelegenheden of persoonlijke omstandigheden, kunnen leden contact opnemen met de technische commissie. Dit contact kan ook telefonisch plaatsvinden. De technische commissie kan in deze gevallen ook zelf telefonisch contact opnemen met het betreffende lid of zijn ouders.

Het volgen van de ontwikkelingen van spelers is belangrijk om een goede teamindeling te kunnen maken. Als technisch commissielid ben je verspreid over het seizoen minimaal bij 3 trainingen en wedstrijden om de ontwikkeling van spelers en teams te volgen.

Wanneer leden als talent beschouwd worden, kunnen ze door de technische commissie worden uitgenodigd om extra te trainen in een hoger spelend team. Het meetrainen wordt afgestemd met de trainers van de betrokken teams. Trainers kunnen zelf ook een verzoek doen bij de technische commissie wanneer zij voorkeur hebben voor een meetrainende speler. Bij afwijkende meningen vraagt de technische commissie aan het bestuur om een besluit.

Wanneer de A-jeugd in een volgend seizoen gaat doorstromen naar de senioren, is er extra aandacht voor het meetrainen bij een seniorenteam. Waar mogelijk wordt er een wisselschema gemaakt zodat alle A-jeugdleden een aantal keren meetrainen met de senioren in de tweede seizoenshelft.
Wanneer teams en coaches daar om vragen, geeft de technische commissie advies met betrekking tot invallers. Daarbij kijkt de commissie onder andere of de speler die gevraagd wordt qua speelniveau en positie past binnen het team. Voor de andere regels met betrekking tot invallers, raadpleegt de technische commissie het technisch beleidsplan.

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login