Bestuursfuncties

Home > Vereniging > Vrijwilligerstaken > Bestuursfuncties
Het bestuur zorgt ervoor dat onze vereniging draait. Er is een dagelijks bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester). Daarnaast zijn er nog 4 algemene bestuursfuncties, met elk hun eigen gebied. Het bestuur komt elke maand bij elkaar. Twee keer in het jaar houden zij een Algemene Ledenvergadering. Daar kunnen leden mee beslissen.


Voor de bestuursfuncties wordt tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) een stemronde gedaan. Dit betekent dat je op het inschrijfformulier aangeeft dat je deze functie wilt uitvoeren. Jouw opgave en die van eventuele andere kandidaten worden bij de agenda van de ALV aangegeven. Na de ALV weet je of er voor jou is gekozen en dat je deze functie gaat uitvoeren.

Je mag deze functie voor 3 jaar uitvoeren. Daarna mag je herkozen worden voor nogmaals 3 jaar. Het is ook mogelijk om elk jaar te beslissen of je verder wilt in deze functie.

Met informatie over bestuursfuncties kan je opvragen bij het bestuur.

Voorzitter

De voorzitter heeft de volgende taken:
• Het vormen van het dagelijks bestuur van de vereniging samen met de penningmeester en de secretaris.
• Het waarborgen van de kwaliteit van de vereniging.
• Het voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen.
• Het voorbereiden en voorzitten van de Algemene Leden Vergaderingen (ALV).
• Het vertegenwoordigen van de vereniging.
• Het volgen van externe ontwikkelingen en het afstemmen op de organisatie van de vereniging voor zover dat nodig is.
• Het aanwezig en aanspreekbaar zijn in de sporthal, het tonen van aandacht, het bij elkaar brengen van mensen en het oplossen van eventuele conflicten.
• Contact onderhouden met de vertrouwenspersoon/arbiter.

 

Tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week maar hangt sterk af hoe je de functie invult.

 

Penningmeester

De penningmeester heeft de volgende taken:
• Het vormen van het dagelijks bestuur van de vereniging samen met de voorzitter en de secretaris.
• Het waarborgen van de kwaliteit van de vereniging.
• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
• Het doen van betalingen in naam van de vereniging.
• Het verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven.
• Het opmaken van de financiële balans.
• Het beheren van de contributie-inning.
• Het organiseren van een kascontrole.
• Het controleren van ontvangen boetes.
• Het vastleggen van afspraken met sponsoren.
• Contact onderhouden met de kascontrole commissie.
• Sturing geven aan de materialen commissie.
• Sturing geven aan de sponsor en subsidie commissie.

 

Tijdsbesteding:

  • Gemiddeld 1 uur per week i.v.m. bijhouden administratie, mail, herinneringen, nieuwe leden etc.
  • Einde seizoen / zomer i.v.m. versturen contributiebrieven nieuwe seizoen, administratie nieuwe boekjaar etc: 12 uur
  • Voorbereiden ALV overzicht financiën (begroting, balans, voorstel contributie) 2x per jaar: 6 uur per ALV
  • Kascontrole 1x per jaar (voorjaar): 2 uur
  • Bestuursvergaderingen 2-2,5 uur elke 5 weken (+voorbereiding)

 

Secretaris

De secretaris heeft de volgende taken:
• Het vormen van het dagelijks bestuur van de vereniging samen met de voorzitter en de penningmeester.
• Het waarborgen van de kwaliteit van de vereniging.
• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
• Het verwerken van de administratie met betrekking tot de bestuursvergaderingen. • Het bijhouden van de bestuursverkiezingen.
• Het bijhouden van in- en uitgaande post.
• Het verwerken van de administratie met betrekking tot de Algemene Leden Vergaderingen.
• Het beheren en (doen) bijhouden van de ledenadministratie.
• Het bijhouden van de AVG.
• Het doen van VOG-aanvragen.

Tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week.

Algemeen bestuurslid wedstrijdzaken (inclusief wedstrijdsecretariaat)

Het algemeen bestuurslid wedstrijdzaken heeft de volgende taken:
• Het communiceren met de bond rondom de teams en competities.
• Het fungeren als aanspreekpunt voor de bond, de teams van Vovero en andere verenigingen voor wedstrijdwijzigingen.
• Het optimaliseren van het wedstrijdschema voor de start van het seizoen.
• Het regelen van de zaalhuur.
• Het inschrijven van CMV teams voor toernooien.
• Sturing geven aan de zaaldienst commissie.
• Het regelen van de spelerskaarten en teamopgaves.

 

Tijdsbesteding:

  • gemiddeld 2 uur per week 
  • bij de start van de competitie kan dat oplopen tot 8 uur per week, afhankelijk van het aantal wijzigingen. Deze piek is 2 maal per seizoen.

Algemeen bestuurslid sociale commissies

Het algemeen bestuurslid sociale commissies heeft de volgende taken:
• Het waarborgen van de kwaliteit van de vereniging.
• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
• Het zorgdragen voor de kwaliteit van de vrijwilligers.
• Het werven van vrijwilligers.
• Het zorgen voor vrijwilligersbehoud.
• Het actief onderhouden van contact met vrijwilligers binnen de vereniging.
• Sturing geven aan de toernooien commissie.
• Sturing geven aan de PR commissie.
• Sturing geven aan de activiteiten en evenementen commissie.

Te verwachten tijdbesteding: 2 uur per week

Algemeen bestuurslid Jeugd

Het algemeen bestuurslid jeugd heeft de volgende taken:
• Het waarborgen van de kwaliteit van de vereniging.
• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
• Het waarborgen van de kwaliteit van de jeugdteams en hun begeleiders.
• Het zorgdragen voor en begeleiden van trainers en coaches van de jeugdteams.
• Sturing geven aan de jeugd commissie.
• Sturing geven aan de jeugdkamp commissie

Te verwachten tijdbesteding: 4 uur per week

Algemeen bestuurslid senioren en recreanten

Het algemeen bestuurslid senioren en recreanten heeft de volgende taken:
• Het waarborgen van de kwaliteit van de vereniging.
• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
• Het waarborgen van de kwaliteit van de senioren- en recreantenteams en hun begeleiders.
• Het zorgdragen voor en begeleiden van trainers en coaches van de senioren en recreantenteams.
• Het fungeren als aanspreekpunt voor nieuwe leden bij de senioren en de recreanten.
• Sturing geven aan de technische commissie.

Te verwachten tijdbesteding: 2 uur per week

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login