Kascontrole

Home > Vereniging > Vrijwilligerstaken > Kascontrole

Kascontrole

De volgende taak valt onder het gebied van de kascontrole:
• Het controleren van de financiële administratie van de vereniging.
    2 uur per jaar
    één avond in het najaar

Controle financiële administratie

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het controleren van de financiële administratie van de vereniging. Je maakt onderdeel uit van de kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat verplicht uit 2 leden en minimaal 1 reserve lid. Je mag deze taak maximaal twee keer achter elkaar uitvoeren, daarna moet je minimaal 1 jaar rust nemen.

De kascontrolecommissie controleert jaarlijks, op uitnodiging van de penningmeester, het kasboek van de vereniging. De af- en bijschriften van de bankrekening van de vereniging worden gecontroleerd. Wanneer de commissie de jaarrekening en het jaarverslag goedkeurt, wordt een verslag van de controle voorgelegd tijdens de ALV in het najaar. De kascontrolecommissie vraagt in het verslag aan de ALV om decharge (toestemming) te verlenen aan het bestuur met betrekking tot de financiële administratie. 

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login