Jeugdcommissie taken

Home > Vereniging > Vrijwilligerstaken > Jeugdcommissie taken

Jeugdcommissie taken

De volgende taken vallen onder het gebied van de jeugdcommissie:

• Jeugdcommissie lid zijn
    Gemiddeld 4 uur per maand

Jeugdcommissie taken

De jeugdcommissie bestaat uit een aantal leden. Deze leden verdelen onderling de volgende taken.


Aanspreekpunt voor de trainers en coaches van de jeugdteams.  

De jeugdcommissie is zichtbaar aanwezig in de sporthal. De jeugdcommissie heeft oog voor de trainers en coaches en neemt maandelijks een kijkje op de trainingsavonden en wedstrijddagen. Dit zorgt voor verbondenheid en een laagdrempelig contact met de trainers en coaches. De jeugdcommissie staat open voor de vragen en opmerkingen van de trainers en coaches van de jeugdteams. Ook kunnen trainers en coaches terecht bij de jeugdcommissie wanneer zij tegen problemen aanlopen binnen de afdeling jeugd. De jeugdcommissie beantwoordt waar mogelijk de vragen en zoekt waar nodig hulp bij overige jeugdcommissie leden of het algemeen bestuurslid jeugd. Vragen en opmerkingen over het niveau of technische lijn van de jeugd, worden door de jeugdcommissie doorgespeeld naar het algemeen bestuurslid jeugd.  

Aanspreekpunt voor de ouders van de jeugd.   

De jeugdcommissie is zichtbaar aanwezig in de sporthal. De jeugdcommissie staat open voor de vragen en opmerkingen van de ouders van de jeugdleden.  

De jeugdcommissie zorgt dat er aan het begin van het seizoen van ieder jeugdteam een groepsapp wordt aangemaakt waaraan alle ouders deelnemen. De trainers en coaches van betreffende teams worden toegevoegd aan de groepsapp en iemand van de jeugdcommissie is in de groepsapp aanwezig. Er wordt door de jeugdcommissie vertelt waarvoor de groepsapp gebruikt wordt. De trainers en coaches kunnen belangrijke informatie over wedstrijden en wedstrijdwijzigingen aangeven via de app. Ook het afmelden voor trainingen en wedstrijden kan via de app gebeuren. Ouders kunnen het ruilen van rijbeurten communiceren via de groepsapp. De regels voor het afmelden en voor het ruilen van rijbeurten worden aan het begin van het seizoen verteld.

Voordat de competitie begint wordt er door de jeugdcommissie een ouderavond georganiseerd. Daarin wordt onder andere informatie gegeven over wat er van de ouders verwacht wordt en bij wie zij terecht kunnen. Tijdens deze avond krijgen de ouders de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Het maken van rijschema’s voor de competitie van de jeugdteams.   

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de rijschema’s voor de competitie van de jeugdteams. Minstens een week voor de start van de competitie, wordt het rijschema gedeeld met de jeugdleden en hun ouders. Alle ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de jeugdleden naar de uitwedstrijden. Ouders worden gelijkwaardig ingedeeld in het rijschema en regelen zelf vervanging wanneer zij niet kunnen rijden. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van een duidelijke ruil. Het melden op de teamgroepsapp dat er niet gereden kan worden is geen ruilen. Wanneer er vervanging geregeld is voor een rijbeurt, wordt dit gemeld bij de overige ouders en coach, ofwel de groepsapp. Het vertrek vindt gezamenlijk plaats vanaf sporthal de Rozenburcht. In het rijschema staat de datum van de wedstrijd, de vertrektijd, welke ouders moeten rijden en de locatie van de wedstrijd. Er wordt hierbij rekening gehouden met het aantal kinderen dat vervoerd moet worden en of de coach wel of niet zelf rijdt. Bij wedstrijdwijzigingen wordt het rijschema aangepast. Het rijschema wordt beschikbaar gesteld via de mail en kan ook gedeeld worden in de groepsapp zodat de ouders en de coach het schema snel bij de hand hebben. 

Ook voor CMV toernooien bij andere verenigingen wordt een rijschema afgesproken. Dit gebeurt op dezelfde basis als hierboven beschreven.  

Het organiseren van een CMV toernooi binnen de vereniging.  

De jeugdcommissie organiseert 1 keer per volleybalseizoen een CMV toernooi bij Vovero. Als er CMV teams op niveau 1 tot en met 4 bij Vovero zijn. De voorkeur gaat uit naar een CMV toernooi op een thuiszaterdag voorafgaand aan andere thuiswedstrijden. De organisatie van het CMV toernooi is nadrukkelijk geen taak van de toernooicommissie gezien het specifieke (competitieve) karakter. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de coördinatie en bepaalt vooraf voor welke taken nog meer vrijwilligers nodig zijn. Het verzoek om vrijwilligers wordt gedeeld met het algemeen bestuurslid vrijwilligers en evenementen, zodat deze vrijwilligers tijdig gevraagd kunnen worden.  

Het coördineren van de aanmelding en aanwezigheid van CMV toernooien bij anderen verenigingen. 

De jeugdcommissie maakt de teamindeling van de toernooi spelende CMV jeugd in overleg met de trainers van de CMV jeugd. Het aantal teams wordt doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat die de teams aanmeldt voor het CMV toernooi. De jeugdcommissie verstuurt de data van de CMV toernooien bij andere verenigingen naar de ouders van de CMV jeugd. Er wordt vanuit gegaan dat de CMV jeugd allemaal mee gaat naar het toernooi. Ouders moeten de kinderen af melden als zij niet mee kunnen.  

De jeugdcommissie maakt rijschema’s voor de CMV toernooien bij andere verenigingen. Zie verder onder het kopje ‘Het maken van rijschema's voor de competitie van de jeugdteams’. 

De jeugdcommissie zorgt voor de wedstrijdshirts voor de CMV jeugd bij deze toernooien. Bij aanvang van het CMV toernooi ontvangt de CMV jeugd een shirt van Vovero. Het shirt hebben zij in bruikleen. Na afloop van het toernooi, ontvangt de jeugdcommissie de shirts weer terug en wordt een ouder gevraagd de shirts te wassen. De shirts worden in het Voverohok bewaard.   

Aanspreekpunt voor nieuwe jeugdleden.  

De jeugdcommissie is het eerste aanspreekpunt voor potentiële nieuwe jeugdleden. Zij overleggen met het potentiële lid als deze een keer wil meetrainen en informeert de trainer van het betreffende team. De jeugdcommissie is aanwezig voor het ontvangen van nieuwe jeugdleden en hun ouders. Mocht het nieuwe jeugdlid spontaan mee komen trainen, dan meldt de trainer bij de jeugdcommissie dat er een potentieel nieuw lid is. Zo kan in een vroeg stadium meegekeken worden in welk team er plek is. Na drie keer meetrainen, wordt het inschrijfformulier aangeboden. Aansluitend verwelkomt de jeugdcommissie het nieuwe lid (en de ouders) en informeren zij het nieuwe lid over de vereniging en de verwachtingen die er zijn als je lid wordt van Vovero. 

 

 

 

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login