Toernooien

Home > Vereniging > Vrijwilligerstaken > Toernooien

Toernooien

De volgende taken vallen onder het gebied van toernooien:

• Toernooi jaarkalender opstellen en coördineren
    Opstellen: 3 uur mei/juni 
    Coördineren: 6 uur per toernooi september t/m juni 

• Toernooi organiseren (en/of helpen bij) 
    15 uur per toernooi
    Periode afhankelijk van datum toernooi

Toernooi jaarkalender opstellen en coördineren

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van een jaarkalender voor tooernooien.

Je coördineert de organisatie van de toernooien. Voor de uitvoering en begeleiding van de toernooien zijn andere vrijwilligers gevraagd via de menukaart. Jij zorgt ervoor dat de toernooien verspreidt door het jaar plaats vinden. En ook dat er voldoende variatie in de soort toernooien is. Je helpt bij het verzinnen van toernooien en inventariseert de wensen van de leden op het gebied van toernooien.

De toernooien hebben als hoofddoel het zorgen voor het wij-gevoel en de binding binnen de vereniging. Ieder volleybalseizoen worden er minimaal 2 (gezelligheids-)toernooien georganiseerd voor alle leden van de vereniging. Denk hierbij aan een openingstoernooi, afsluiting van het seizoen of een toernooi rondom de feestdagen. Verschillende teams of leeftijdscategorieën worden gemengd.

Bij elke toernooi wordt er vooraf een begroting opgesteld en ingediend bij het bestuur. Het bewaken van de kosten maakt onderdeel uit van de organisatie van een toernooi. Wanneer nodig help jij de organisator van een toernooi hierbij. 

Voor het organiseren van activiteiten rondom sinterklaas, kerst en de start en afsluiting van het seizoen, wordt er overlegd met de activiteitencommissie. Mogelijk kunnen activiteiten en toernooien gecombineerd worden. 

Je communiceert met de vrijwilligers van de website en social media over het opnemen van de toernooien op de verenigingskalender.

De toernooien kunnen ook worden ingezet met als doel: ledenwerving. Ieder volleybalseizoen wordt minimaal 1 toernooi georganiseerd voor het werven van nieuwe leden. Hierbij wordt gekeken naar de doelgroep waar de meeste nieuwe leden gewenst zijn. Dit wordt afgestemd met het bestuur. Denk hierbij aan een vrienden en vriendinnen toernooi of familie toernooi.

Toernooi organiseren (en/of helpen bij)

In deze taak ben je verantwoordelijk voor het organiseren (of het helpen bij de organisatie) van een toernooi.

De toernooien hebben als hoofddoel het zorgen voor het wij-gevoel en de binding binnen de vereniging.

Denk hierbij aan toernooien voor de leden, zoals een openingstoernooi, afsluiting van het seizoen of een toernooi rondom de feestdagen. Verschillende teams of leeftijdscategorieën worden gemengd.

Maar ook aan toernooien voor oud-leden en niet-leden. Denk hierbij aan een familietoernooi, een vrienden -en vriendinnen toernooi, een bedrijventoernooi of een toernooi tegen andere verenigingen.

Bij elke toernooi wordt er vooraf een begroting opgesteld en ingediend bij het bestuur. Het bewaken van de kosten maakt onderdeel uit van de organisatie van een toernooi. Voor het organiseren van sponsors of subsidies bij toernooien kan mogelijk gebruik worden gemaakt van sponsors of subsidies.

Voor de communicatie rondom het toernooi kan contact opgenomen worden met de vrijwilligers die zich bezig houden met de website en social media.  

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login