Lid worden?

Home > Vereniging > Lid worden?

Mee trainen?

Je mag drie keer gratis meetrainen om de sfeer te proeven, het spelletje te leren kennen en te bepalen of je lid wordt of niet. Kom dus gewoon in je sport-outfit (schoenen zonder zwarte zolen) op het tijdstip van de training naar de sporthal en doe mee!

Vervolgens krijg je een inschrijfformulier mee, waarop ook nog wat informatie te vinden is over Vovero. Dit formulier krijg je over het algemeen van de trainer, maar je kan er ook zelf naar vragen of het formulier hieronder downloaden. Wanneer je al je gegevens hebt ingevuld lever je het formulier in bij de trainer. Zij zorgen dat het bij de ledenadministratie komt. Je bent dan officieel Vovero-lid en dus mag je meedoen met alle activiteiten.

Voor meer informatie over het lid worden, Vovero of de trainingen kan je altijd binnen lopen tijdens de trainingsavonden van Vovero of een e-mail sturen aan secretaris@vovero.nl.

Mocht je mee willen trainen, dan is het handig als je van te voren even een e-mail stuurt. Je wordt dan door een trainer opgevangen tijdens de trainingsavond.

Wedstrijden

Wanneer er plek is in een team en je voldoende spelniveau bezit (wordt bepaald door de trainer) kan je gevraagd worden om wedstrijden mee te gaan spelen. Hiervoor is ook een spelerskaart nodig, waar een pasfoto op moet. Deze pasfoto kan je inleveren bij je trainer of de ledenadministratie, zodat de kaart aangevraagd kan worden bij de bond.

Opzeggen

Het lidmaatschap ga je aan voor een volledig seizoen. En stopt aan het einde van het verenigingsjaar (mei). Je betaalt daarom ook contributie voor het hele seizoen. Vovero moet namelijk ook jaarlijks haar bijdrages aan onder andere de bond betalen. In sommige bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat hiervan afgeweken wordt. Denk je dat je hiervoor in aanmerking komt? Laat dit dan in de e-mail met je opzegging weten.

Stuur je opzegging via e-mail naar secretaris@vovero.nl.

Het kan zo zijn dat je na je opzegging benaderd wordt door een bestuurslid om te praten over de reden waarom je je lidmaatschap opzegt. Je ontvangt altijd een bevestiging van je opzegging.

Contributie

Bij het lid worden van Vovero hoort ook het betalen van contributie. Voor deze contributie ontvang je één keer per jaar een factuur. Bij een lopend lidmaatschap is dit in mei/juni. Ben je net lid, dan ontvangen je sneller na je inschrijving een factuur. Het is mogelijk om dit in delen te betalen. Overleg dit vooraf even met onze penningmeester. Ook andere vragen over de contributie kan je stellen aan de penningmeester.
Je betaalt altijd contributie aan Vovero. Speel je wedstrijden, dan betaal je ook contributie voor de Nederlandse Volleybalbond. Beide bedragen vind je terug op de factuur.
Groep
Contributie per seizoen
Recreanten
€ 191
Senioren
€ 236
A-jeugd (16-17 jaar)
€ 196
B-jeugd (14-15 jaar)
€ 196
C-jeugd (12-13 jaar)
€ 174
CMV (6 t/m 11 jaar)
€ 124
Eénmalig inschrijfgeld
€ 5
Je kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht. De contributie wordt jaarlijks herzien tijdens de Algemene Leden Vergadering. Dit overzicht is bijgewerkt op 27 december 2020.